דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 411-420 מתוך 445 פריטים

עזרה
וינצלברג לוי 1935-1940
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 420
מספר תיקים 1
קפלן יהודה 1965-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 421
מספר תיקים 3
גנוסר גונסיור חנוך 1928-1949
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 422
מספר תיקים 1
טנל-תנאל אלכסנדר 1927-1953
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 423
מספר תיקים 3
קלאוס אהרון 1914-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 424
מספר תיקים 3
סטרליץ יוסף 1945-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 425
מספר תיקים 1
לפידות יהודה 1940-2000
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 426
מספר תיקים 12
קלוגר סידני 1947-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 427
מספר תיקים 7
זמיר בן-עמי 1948-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 428
מספר תיקים 23
ניימרק אלכסנדר 1953-1959
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 429
מספר תיקים 3