דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 401-410 מתוך 441 פריטים

מילמן דב 1916-2007
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 409
מספר תיקים 35
וסרמן חיים 1921-2008
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 410
מספר תיקים 19
מימון משה 1940-1990
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 411
מספר תיקים 40
שטיינר יוסף 1930-2012
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 412
מספר תיקים 21
ספקטור אריק 1910-1997
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 413
מספר תיקים 50
שטיין משה 1914-1999
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 414
מספר תיקים 25
אנטלמן משה 1970-1990
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 415
מספר תיקים 55
אריאלי משה 1904-1989
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 417
מספר תיקים 17
רמירז פרימיטיבו (אברהם בן אברהם) 1939-1956
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 418
מספר תיקים 1
הופמן גרהרד 1939-2010
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 419
מספר תיקים 1