דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 391-400 מתוך 445 פריטים

עזרה
וצלר אברהם 1907-2002
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 399
מספר תיקים 18
נמרוד דן 1923-2002
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 400
מספר תיקים 6
ריבק ישראל 1991-2001
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 401
מספר תיקים 10
מאירי שלמה 1922-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 402
מספר תיקים 6
רבינוביץ ברוך (רובינס) 1936-1952
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 403
מספר תיקים 4
טאו דוקה 1953-1993
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 404
מספר תיקים 4
ראם מאיר 1918-2004
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 405
מספר תיקים 7
זהבי יוסף 1921-1986
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 406
מספר תיקים 5
בילו יהודה וחנה 1916-2007
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 407
מספר תיקים 12
תמיר יוסף 1915-2007
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 408
מספר תיקים 35