דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 381-390 מתוך 440 פריטים

לוין צבי 1911-2000
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 388
מספר תיקים 4
מרכוס משה 1903-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 389
מספר תיקים 14
חייכמן אהרון 1911-2001
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 390
מספר תיקים 25
יעקובי חיים 1935-1986
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 391
מספר תיקים 2
כצנלסון קלמן 1907-2000
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 392
מספר תיקים 10
לובינסקי חיים 1912-1997
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 394
מספר תיקים 32
סבן רפאל 1915-2002
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 395
מספר תיקים 12
לוין דב 1939-2013
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 396
מספר תיקים 4
מילברג סלק מישל 1926-2002
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 397
מספר תיקים 6
רוזלר אסתר 1913-1990
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 398
מספר תיקים 19