דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 371-380 מתוך 445 פריטים

עזרה
שפייזמן מרדכי 1907-1987
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 378
מספר תיקים 29
מזרחי חיים בן שמואל 1931-1953
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 379
מספר תיקים 7
מחנאי ישעיהו 1910-1990
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 380
מספר תיקים 35
טאו סם (שמואל) 1920-1977
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 381
מספר תיקים 4
מרסה צבי 1900-1900
מצב החומר : מסודר
סימול פ 382
מספר תיקים 10
זמרני משה (זינגר) 1908-1996
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 383
מספר תיקים 3
שוורץ טוביה 1930-1968
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 384
מספר תיקים 9
יקותיאלי חנניה ואולגה 1912-1995
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 385
מספר תיקים 3
שכטר יעקב 1907-1999
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 386
מספר תיקים 4
הנדל גרשון (הל) 1914-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 387
מספר תיקים 36