דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 351-360 מתוך 445 פריטים

עזרה
וקס ישראל, וקס לוקה 1900-2010
מצב החומר : מסודר חלקית
סימול פ 358
מספר תיקים 4
סרנה יעקב 1892-1978
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 359
מספר תיקים 10
אוירבך יהושע 1923-1972
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 360
מספר תיקים 39
סיון דוד 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 361
מספר תיקים 1
סלדן הארי 1908-2004
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 362
מספר תיקים 1
שכטר אדמונד 1908-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 363
מספר תיקים 5
ישי דוד 1960-1979
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 364
מספר תיקים 5
גלזמן יוסף 1912-1943
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 365
מספר תיקים 4
לבני איתן 1919-1991
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 366
מספר תיקים 4
קסטלר ארתור 1905-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 367
מספר תיקים 7