דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 331-340 מתוך 441 פריטים

ודס פאול 1922-1987
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 336
מספר תיקים 2
בן-אמיתי יעקב 1925-1977
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 337
מספר תיקים 10
צור הלל 1909-1984
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 338
מספר תיקים 13
גלבלום אריה (יהודה) 1939-1993
מצב החומר : מסודר חלקית
סימול פ 339
מספר תיקים 10
כץ דוריס 1953-1954
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 341
מספר תיקים 1
שיק ארתור 1951-1994
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 342
מספר תיקים 1
צמריון צמח (הלפרין משה) 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 343
מספר תיקים 1
קפלן קטי ומיכאל 1900-1900
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 344
מספר תיקים 7
שיטנוביצר שלמה 1916-2007
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 345
מספר תיקים 34
ניב דוד 1915-1988
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 346
מספר תיקים 25