דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 321-330 מתוך 441 פריטים

שמואלביץ מתתיהו 1940-1995
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 326
מספר תיקים 10
נוף עקיבא 1948-1976
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 327
מספר תיקים 160
פרנקפורטר דוד 1900-1982
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 328
מספר תיקים 1
פוקוטינסקי שמואל 1913-1944
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 329
מספר תיקים 1
ויזר סמואל 1902-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 330
מספר תיקים 11
תבין אלי (יעקב) 1919-1994
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 331
מספר תיקים 178
קרנובסקי מרדכי 1911-1997
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 332
מספר תיקים 1
אבינועם יצחק 1921-2005
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 333
מספר תיקים 43
בן-זאב משה 1912-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 334
מספר תיקים 7
בס שלמה וחנה 1930-1950
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 335
מספר תיקים 4