דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 311-320 מתוך 441 פריטים

ניומן לואיס 1893-1973
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 316
מספר תיקים 12
פסטרנק יצחק 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 317
מספר תיקים 1
קשת (קצנלבוגן) בן-ציון 1914-1984
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 318
מספר תיקים 19
טרלר עמנואל 1904-1970
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 319
מספר תיקים 6
ליכטר יהושע 1900-1959
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 320
מספר תיקים 4
קניג דוד 1900-1900
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 321
מספר תיקים 3
לזר חיה 1922-2003
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 322
מספר תיקים 32
שדה יהודה (לאון) 1900-1985
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 323
מספר תיקים 1
בלע משה 1938-1986
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 324
מספר תיקים 6
דינר משה 1893-1966
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 325
מספר תיקים 5