דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 301-310 מתוך 445 פריטים

עזרה
יזרעאלי משה 1967-1982
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 306
מספר תיקים 7
שקי יצחק 1896-1979
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 307
מספר תיקים 20
אדרי (שוסטרמן) אליעזר 1918-1932
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 308
מספר תיקים 2
בלה ליאו 1900-1983
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 309
מספר תיקים 1
אורן יצחק 1910-1960
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 310
מספר תיקים 3
אברמוביץ גדעון 1915-1993
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 311
מספר תיקים 41
וילר שמואל 1920-1962
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 312
מספר תיקים 14
דרוינוב תהילה 1916-1975
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 313
מספר תיקים 6
סינקלייר-חרבין נעמי 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 314
מספר תיקים 1
אריאל שמואל ל. 1910-1990
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 315
מספר תיקים 14