דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 291-300 מתוך 441 פריטים

ילין ראובן 1915-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 296
מספר תיקים 3
גורביץ אלכסנדר 1899-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 297
מספר תיקים 14
לוין אלחנן 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 298
מספר תיקים 1
הרנשטדט יואכים אריך 1900-1938
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 299
מספר תיקים 3
רום ירחמיאל 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 300
מספר תיקים 1
רוזנבליט מכס 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 301
מספר תיקים 1
שטרן דוד 1910-2002
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 302
מספר תיקים 80
שץ גרשון וסוניה 1905-1963
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 303
מספר תיקים 17
קפלן הארי 1900-1938
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 304
מספר תיקים 3
מעיני זכריה 1899-1982
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 305
מספר תיקים 65