דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 445 פריטים

עזרה
בדר יוחנן 1901-1994
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 21
מספר תיקים 46
בדר יוסף 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 22
מספר תיקים 1
בונפלד צבי 1888-1953
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 23
מספר תיקים 41
בורוכוב יהודה 1918-1999
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 24
מספר תיקים 7
באייבסקי אריה 1889-1942
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 25
מספר תיקים 11
ביטקר רוברט 1907-1977
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 26
מספר תיקים 2
בר אברהם 1918-2009
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 27
מספר תיקים 1
בלוך הושע (הנס) 1891-1943
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 28
מספר תיקים 22
בלוך יוחנן 1900-1979
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 29
מספר תיקים 4
בלומנטל ידידיה 1902-1902
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 30
מספר תיקים 4