דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 281-290 מתוך 445 פריטים

עזרה
גורן מיכאל 1905-1961
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 286
מספר תיקים 4
שמיר יצחק 1915-2007
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 287
מספר תיקים 50
פגלין עמיחי 1922-1978
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 288
מספר תיקים 1
עמיקם (שיין) אברהם 1900-1977
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 289
מספר תיקים 1
גני (שכטר) פסח 1908-1993
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 290
מספר תיקים 40
הורביץ הארי צבי 1924-2008
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 291
מספר תיקים 4
בקלש ברוך 1896-1967
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 292
מספר תיקים 8
בן-עמי יצחק 1910-1985
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 293
מספר תיקים 20
בן-חור (אלטמן) יחזקאל 1912-1984
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 294
מספר תיקים 21
סבוראי משה, סבוראי טובה 1915-2011
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 295
מספר תיקים 12