דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 271-280 מתוך 445 פריטים

עזרה
ורדי חיים 1929-1962
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 275
מספר תיקים 2
ריבנפלד פאול 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 276
מספר תיקים 1
ילין-מור נתן (פרידמן) 1913-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 277
מספר תיקים 5
קולומבוס מרדכי דב 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 278
מספר תיקים 1
עמרמי יעקב (עמרמי יואל) 1916-1996
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 279
מספר תיקים 40
אברהמס בת-ציון 1900-1900
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 280
מספר תיקים 19
קדישאי יחיאל 1950-2014
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 281
מספר תיקים 31
שוורצבארד שלום 1926-1967
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 282
מספר תיקים 7
לב-עמי שלמה 1940-1996
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 283
מספר תיקים 3
קליבנוב הדסה 1865-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 285
מספר תיקים 53