דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 261-270 מתוך 441 פריטים

גרינברג איבן 1896-1963
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 265
מספר תיקים 27
ודובינסקי דוד 1895-1970
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 266
מספר תיקים 61
יוסיפוף יוסף 1906-1967
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 267
מספר תיקים 18
רייטר אלכסנדר 1937-1978
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 268
מספר תיקים 1
קניג פייר 1899-1970
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 269
מספר תיקים 1
דנציגר פליקס 1948-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 270
מספר תיקים 1
קולישר אלכסנדר 1890-1942
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 271
מספר תיקים 1
וייצמן עזר 1924-2005
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 272
מספר תיקים 4
קנר אדגר 1902-1978
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 273
מספר תיקים 90
שמחון יוסף 1926-1955
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 274
מספר תיקים 13