דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 251-260 מתוך 441 פריטים

יואלסון משה 1909-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 255
מספר תיקים 49
בוקשפן דוד 1904-1972
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 256
מספר תיקים 11
סלמן אברהם (אברשה) 1911-1975
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 257
מספר תיקים 9
רוזנבלום הרצל 1903-1991
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 258
מספר תיקים 7
מירלמן יוסף 1940-1991
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 259
מספר תיקים 1
פופלס משה 1895-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 260
מספר תיקים 7
ריבלין יוסף יואל 1889-1971
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 261
מספר תיקים 1
שוובל יעקב 1910-1951
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 262
מספר תיקים 17
פוסק אריה 1906-1966
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 263
מספר תיקים 1
פלר אברהם 1900-1932
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 264
מספר תיקים 1