דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 221-230 מתוך 441 פריטים

שטרסמן הנריק 1939-1939
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 225
מספר תיקים 1
שיבר יעקב 1905-1983
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 226
מספר תיקים 5
שכטמן יוסף 1891-1970
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 227
מספר תיקים 137
שכטרמן אברהם 1910-1986
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 228
מספר תיקים 25
רוקח ישראל 1889-1959
מצב החומר : מסודר
סימול פ 229
מספר תיקים 8
שנארי אריה 1899-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 230
מספר תיקים 27
תדהר דוד 1897-1970
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 231
מספר תיקים 8
תהומי אברהם 1903-1991
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 232
מספר תיקים 38
ברון עקיבא 1909-1965
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 233
מספר תיקים 15
מרץ שלמה 1911-1963
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 234
מספר תיקים 4