דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 211-220 מתוך 441 פריטים

רקנטי אברהם 1888-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 215
מספר תיקים 8
שגיב (גומלסקי) שמואל 1892-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 216
מספר תיקים 11
שרון (שבדרון) אברהם 1883-1957
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 217
מספר תיקים 1
שופמן יוסף 1903-1977
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 218
מספר תיקים 20
שוסטק אליעזר 1911-2001
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 219
מספר תיקים 1
שטקליס בן-ציון 1882-1947
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 220
מספר תיקים 3
רובין יעקב 1910-1972
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 221
מספר תיקים 4
שטריקר רוברט 1879-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 222
מספר תיקים 4
שטרן אברהם - יאיר 1907-1942
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 223
מספר תיקים 24
שטרנברג בן-ציון (בנו) 1894-1962
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 224
מספר תיקים 1