דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 201-210 מתוך 440 פריטים

רוזנברג ישראל 1925-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 205
מספר תיקים 5
רבינוביץ ל. י. 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 206
מספר תיקים 1
רוזנפלד שלום 1914-2008
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 207
מספר תיקים 8
רוטנברג פנחס 1879-1942
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 208
מספר תיקים 8
רוטשילד אדמונד (דה) 1845-1934
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 209
מספר תיקים 1
רייכל ישראל 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 210
מספר תיקים 2
רזיאל דוד 1910-2010
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 211
מספר תיקים 23
רזיאל-נאור אסתר 1911-2002
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 212
מספר תיקים 6
נתניהו בנציון 1910-2012
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 213
מספר תיקים 8
רמבה אייזיק 1907-1969
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 214
מספר תיקים 243