דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 191-200 מתוך 445 פריטים

עזרה
קלרמן יוסף 1909-1986
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 195
מספר תיקים 110
קפל אריה (ליאון) 1901-1901
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 196
מספר תיקים 2
קפלן משה שמואל 1912-1937
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 197
מספר תיקים 1
קריניצי אברהם 1886-1969
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 198
מספר תיקים 2
רבינוביץ אוסקר 1902-1969
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 199
מספר תיקים 10
רוזוב ישראל 1869-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 200
מספר תיקים 20
רוזוב רפאל 1892-1956
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 201
מספר תיקים 17
רוזנבלום משה 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 202
מספר תיקים 1
רוזנבלט צבי 1911-1984
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 203
מספר תיקים 14
רוזנברג משה 1898-1940
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 204
מספר תיקים 1