דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 440 פריטים

אנגל אברהם 1887-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 11
מספר תיקים 7
אלדד ישראל (שייב) 1910-1996
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 12
מספר תיקים 5
אפשטיין ישראל 1914-1946
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 13
מספר תיקים 7
אקסלרוד אברהם 1930-1967
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 14
מספר תיקים 4
אקצין בנימין 1904-1985
מצב החומר : מסודר חלקית
סימול פ 15
מספר תיקים 490
ארבר מנחם 1898-1961
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 16
מספר תיקים 34
ארדיטי בנימין 1897-1981
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 17
מספר תיקים 6
ארנולד ליאון 1942-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 18
מספר תיקים 2
בבקוב אריה 1881-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 19
מספר תיקים 20
בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין 1913-1992
מצב החומר : החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סימול פ 20
מספר תיקים 579