דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 171-180 מתוך 445 פריטים

עזרה
פוגרבינסקי יוחנן 1895-1959
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 175
מספר תיקים 1
פוליאקוב אלכסנדר 1926-1926
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 176
מספר תיקים 1
פטרסון ג'ון הנרי 1867-1947
מצב החומר : סרוק
סימול פ 177
מספר תיקים 25
פיסטנוביץ ליאון 1901-1961
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 178
מספר תיקים 1
פלק לייב יצחק (איזיק) 1890-1948
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 179
מספר תיקים 1
פעמוני יוסף 1902-1966
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 180
מספר תיקים 46
פרגר יצחק (יונה) 1886-1964
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 181
מספר תיקים 5
רון יונה (פרויליך יוליוס) 1893-1973
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 182
מספר תיקים 5
פרופס אהרון צבי 1904-1978
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 183
מספר תיקים 244
פרנקו-דרורי ראובן 1908-1962
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 184
מספר תיקים 6