דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 151-160 מתוך 441 פריטים

מרידור יעקב 1913-1996
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 155
מספר תיקים 17
מרלין שמואל 1910-1994
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 156
מספר תיקים 8
נדבה יוסף 1915-1988
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 157
מספר תיקים 114
סובול מרדכי 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 158
מספר תיקים 10
נורדאו מקס 1894-1923
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 159
מספר תיקים 8
סירקיס דניאל 1882-1965
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 160
מספר תיקים 3
סגל אליהו 1891-1963
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 161
מספר תיקים 1
סגל משה צבי, סגל יצחק 1904-1985
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 162
מספר תיקים 1
סוכורנקו משה 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 163
מספר תיקים 1
סוסקין זליג א. 1872-1959
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 164
מספר תיקים 6