דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 141-150 מתוך 445 פריטים

עזרה
מילר-כהן אניטה 1890-1962
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 144
מספר תיקים 1
מירקין אביגדור 1909-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 145
מספר תיקים 3
מחובר יונה 1880-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 146
מספר תיקים 70
בן-חורין משה 1905-1976
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 147
מספר תיקים 3
מרחביה (שניידר) ירוחם (פישל) 1900-1900
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 148
מספר תיקים 10
פרלמן חנה 1942-1948
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 149
מספר תיקים 1
מרגולין אליעזר 1875-1944
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 150
מספר תיקים 1
מרגולין אפרים 1938-1949
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 151
מספר תיקים 5
מרגולין יהודה 1946-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 152
מספר תיקים 4
מרחביה חן-מלך 1910-1910
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 153
מספר תיקים 28