דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 131-140 מתוך 445 פריטים

עזרה
לוריה משה 1891-1961
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 134
מספר תיקים 1
ארנסבורג איזידור 1950-1966
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 135
מספר תיקים 1
לזר חיים 1914-1998
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 136
מספר תיקים 172
קוק הלל (פיטר ברגסון) 1915-2008
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 137
מספר תיקים 15
לבני (ציגלינצקי) ישראל 1973-1997
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 138
מספר תיקים 1
קהאן מאיר 1903-1996
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 139
מספר תיקים 35
ליכטהיים ריכרד 1885-1963
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 140
מספר תיקים 5
לסקר פרץ 1910-1963
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 141
מספר תיקים 1
מרקוביץ עזרא (ארמין) 1946-1949
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 142
מספר תיקים 3
מוריאל (מאירוביץ) שלמה 1904-1985
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 143
מספר תיקים 5