דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 101-110 מתוך 441 פריטים

יערי-פולסקין יעקב 1886-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 104
מספר תיקים 10
יוחלמן דוד 1870-1941
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 105
מספר תיקים 4
יוניצ'מן שמשון 1907-1961
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 106
מספר תיקים 88
ילין דוד 1864-1941
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 107
מספר תיקים 4
יעקבי שלמה 1897-1939
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 108
מספר תיקים 6
ילין יצחק 1911-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 109
מספר תיקים 6
יפה עדה 1911-1951
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 110
מספר תיקים 7
יפת יהודית 1920-1944
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 111
מספר תיקים 6
כהן יעקב 1881-1960
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול פ 112
מספר תיקים 614
כהן יצחק דוד 1894-1945
מצב החומר : לא מסודר
סימול פ 113
מספר תיקים 1