לוין דב, מאמרים

01.01.1986 - 30.04.2002

סימול התיק : פ 396 - 2/ 2

שייך לארכיון: לוין דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים מאת דב לוין, בנושאים: השואה, ההתנגדות היהודית, ההצלה וקהילות יהודיות בתקופת מלחמת העולם השניה ואחריה בליטא, לטביה, אסטוניה, ברית המועצות, סרביה וצפון בוקובינה, רומניה ופולין, עיתונות יהודית בתקופת השואה.
המוטיב הסובייטי-קומוניסטי והשלכותיו על נושא השואה בהיסטוריוגרפיה של הגולה הבאלטית; הכדור השביעי של אלבינא - על צנחנים יהודים במלחמת העולם השניה; מקלט ארעי עם ביטחון מוגבל; השומר הצעיר בליטא - מאיגרא רמא לבירא עמיקתא; שרידי בית"ר באירופה בין הממסד הציוני לבין האצ"ל 1944-47; חמש פגישות עם אבא קובנר; פעולה ציונית מחתרתית במזרח אירופה תחת השלטון הסובייטי; חורבן יהדות ווהלין; יהודי בסרביה וצפון-בוקובינה תחת השלטון הסובייטי במלחה"ע ה-2; יהודי רומניה תחת השלטון הסובייטי במלחה"ע ה-2; סופרי יידיש במזרח אירופה שתחת השלטון הסובייטי בראשית מלחה"ע ה-2, 1939-41; גילוי פרשיות עלומות בספר זכרונות של לוחם יהודי מקובנה (זוניא שטראם); לפרשת היחסים בין העמים הבלטים לבין המיעוט היהודי שבתוכם בצל מוראות השואה ותוצאותיה; הנושא היהודי בעיתונות של ליטא (לפרשת היחסים בין הליטאים לבין המיעוט היהודי שבתוכם); יהודים בגלות סיביר במלחה"ע ה-2; עריקת חיילים יהודים מצבא אנדרס בארץ ישראל, 1942-43; גלגולו של דגל - על דגל השומר הצעיר במוזיאון בקובנה; הסכנות במבצע של שפילברג; גילויים של לחימה יהודית במלחה"ע ה-2; שתי תקופות אוטונומיה ליהודי ליטא; המערך הרפואי של יהודי הארצות הבלטיות בשואה, 1941-45; מחתרת השומר הצעיר בליטא הסובייטית על סף השואה.
Lithuanian Jewish Refugees in the Soviet Union during WWII, 1941-45
The Fateful Decision: The Flight of the Jews into the Soviet Interior in the Summer of 1941
Nitzotz of the Underground Movement and the Remnants of the Surviving Few
Lithuanian Attitudes toward the Jewish Minority in the aftermath of the Holocaust: The Lithuanian Press, 1991-92
Aliya Vav: The Mass Desertion of Jewish Soldiers from the Polish army in Palestine, 1942-43
Masquerades in Lithuania
Memorializing the Jews of Lithuania, in: Jews in Eastern Europe 1(44), 2001
Jewish Autonomy in Inter-War Lithuania: An Interview with Yudl Mark, in: Polin: Studies in Polish Jewry
Mass Deportation of Latvian Jews to Remote Areas of the USSR: June 1941
Jewish Resistance in the Baltic States, 1941-45
יהודים בליטא; ההגלייה האדומה (אנגלית).
יהודי ליטא בסיביר (ליטאית).
בתיק גם: פרסום "ליטא: הפשע והעונש", על יחסי ישראל - ליטא.