לוין דב, מאמרים

01.01.1956 - 31.12.1985

סימול התיק : פ 396 - 2/ 1

שייך לארכיון: לוין דב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים מאת דב לוין, בנושאים: השואה, ההתנגדות היהודית, ההצלה וקהילות יהודיות בתקופת מלחמת העולם השניה ואחריה בליטא, לטביה, אסטוניה, ברית המועצות, רומניה ודנמרק, מצודת הפורט ה-9 בקובנה, יודנראט.
היכל ששקע: החינוך העברי בקובנה - מוסדות ואישים; ציונים לציונים: הערכות ועובדות בספרות הסובייטית על השתתפות ציונים במאבק האנטי-נאצי; פרקי מבחן; אויסצייכענונגן פאר ציוניסטן; זימאן (זימאנאס) - דרך חיים של מנהיג קומוניסטי יהודי בליטא; פרקי שואה וספיחיה; הנהגת הגטו והמחתרת - טיב היחסים; קבצים לחקר השואה והגבורה; יהודים אסטוניים בברית המועצות; ברה"מ והצלת יהודים - בעיות ועובדות (גם באנגלית); יודנראטים זעירים כהנהגה לוחמת; באסאראביה בתקופת השואה; מזרח אירופה במלחמת העולם השניה (יידיש); ההשתתפות היהודית במלחמת העצמאות הליטאית; מושבה של דייגים יהודים ליד הקוטב (גם באנגלית); ואלה שמות - אחינו גיבורי החייל שבצבא האדום במלחה"ע השניה; לארץ - דרך ארוכה; המכון לידע היהודים; לקורותיהם של יהודי ליטא שגורשו לברה"מ במלחה"ע ה-2; מלחמת קיום בגלות סיביר - לקורות היהודים שהוגלו מלאטביה לברה"מ; ליטא הסובייטית במישור הכלכלי-סוציאלי; קווים לדמותה של התצוגה המתמדת לקורות יהדות ליטא; יולי 1944 - החודש המכריע עבור שרידי יהדות ליטא; חלקם של יהודי מזרח אירופה בלחימה הפרטיזנית במלחה"ע ה-2; גלגולים - על נפתלי נאמן; טלז - יבנה דליטא בפריחתה ובחורבנה; 40 שנה לאוניית המעפילים "פייטרו"; פליטים יהודים מהארצות הבאלטיות בתוככי ברה"מ במלחה"ע ה-2.
Jews in Soviet Lithuanian Forces in WWII
July 1944 - The Crucial Month for the Remnants of Lithuanian Jewry
Arrests and Deportations of Lithuanian Jews to Remote Areas of the Soviet Union 1940-41
יער קאטין (אנגלית)
קיבוץ על שם אלכסנדר זייד בעיר קובנה (רוסית).