דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-4 מתוך 4 פריטים

לוין דב, פרטים ביוגרפיים מתאריך: 01/01/1991
עד תאריך: 09/12/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 396 - 1/ 1
לוין דב, רשימת פרסומים מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 396 - 1/ 2
לוין דב, מאמרים מתאריך: 01/01/1956
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 396 - 2/ 1
לוין דב, מאמרים מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 30/04/2002
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 396 - 2/ 2