סרנה יעקב, תולדות המשפחה

01.01.1892 - 31.12.1978

סימול התיק : פ 359 - 1

שייך לארכיון: סרנה יעקב
סוג התאריך: משוער

תוכן

תולדות המשפחה מאת בתו של יעקב סרנה אביבה סרנה - סגל
אנגלית
קטעי עתונים משנות מלחמת העולם הראשונה
בנושאה קהילת קונין (עיר מולדתו של יעקב סרנה) עם הערותיו
ידיש, אנגלית, רוסית