ליזרוביץ יוסף, גזרי עתונות

01.01.1949 - 30.12.1954

סימול התיק : פ 348 - 5

שייך לארכיון: ליזרוביץ יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1949 וגם 1954