ליזרוביץ יוסף, על העברת גופתו וקבורתו בארץ

01.01.1954 - 31.12.1954

סימול התיק : פ 348 - 4

שייך לארכיון: ליזרוביץ יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה