ליזרוביץ יוסף, התכתבות עם תנועת החרות

01.01.1949 - 31.12.1951

סימול התיק : פ 348 - 3

שייך לארכיון: ליזרוביץ יוסף
סוג התאריך: שנה נכונה