ליזרוביץ יוסף, מסמכים אישיים

סימול התיק : פ 348 - 2

שייך לארכיון: ליזרוביץ יוסף