ליזרוביץ יוסף, תמונות, תעודות

סימול התיק : פ 348 - 1

שייך לארכיון: ליזרוביץ יוסף