דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 34 פריטים

שיטנוביצר שלמה, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 12/02/1912
עד תאריך: 01/01/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 1
שיטנוביצר שלמה, תעודות חבר בתנועת בית"ר מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 01/01/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 1
סימול פ 345 - 2/ 2
שיטנוביצר שלמה, תעודות ציר בקונגרס הציוני מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 30/07/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 3
שיטנוביצר שלמה, כרטיסי חבר בברית חיילי האצ"ל מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1996
עד תאריך: 01/01/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 4
שיטנוביצר שלמה, כרטיסי חבר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 04/11/1965
עד תאריך: 01/01/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 5
סימול פ 345 - 2/ 6
שיטנוביצר שלמה, תעודות הוקרה מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 01/01/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 7
שיטנוביצר שלמה, טופס שחרור מבית הסוהר ברומניה וסרטיפיקט מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1956
עד תאריך: 01/01/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 8
שיטנוביצר שלמה, אישורים רפואיים ואישורים כאסיר ציון מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 27/04/1971
עד תאריך: 26/06/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 345 - 2/ 9