בוקשפן דוד, דיווחים של הש"י על פעילותו

01.01.1939 - 28.04.1948

סימול התיק : פ 256 - 11

שייך לארכיון: בוקשפן דוד
סוג התאריך: מדויק

תוכן

העתק מצולם מארכיון ההגנה: א.ת.ה 112/1137