בוקשפן דוד, הנצחת שמו של ד"ר דוד בוקשפן: התכתבות והזמנות לאירועים

01.01.1982 - 31.12.1988

סימול התיק : פ 256 - 9

שייך לארכיון: בוקשפן דוד
סוג התאריך: שנה נכונה