בוקשפן דוד, התכתבות עם אישים שונים

01.01.1933 - 31.12.1968

סימול התיק : פ 256 - 4

שייך לארכיון: בוקשפן דוד
סוג התאריך: שנה נכונה