בוקשפן דוד, התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי

01.01.1933 - 31.12.1934

סימול התיק : פ 256 - 3

שייך לארכיון: בוקשפן דוד
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1933
1934