לזר חיה, התכתבות עם מוסדות וארגונים

01.01.1964 - 31.12.2001

סימול התיק : פ 322 - 7

שייך לארכיון: לזר חיה
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם הארגונים: בית לוחמי הגטאות, יד ושם, הקרן לחקר השואה והגבורה, Survivors of the Shoah: קרן שפילברג, איגוד יוצאי וילנה והסביבה, מרכז ויזנטל, שגרירות פולין בישראל, דירקטריון הארכיונים הממלכתיים בפולין, "המרכז החופשי", מערכות עיתונות, אגודת העתונאים בתל אביב, אתר האינטרנט של ארגון הפרטיזנים, בית הספר אורט, צה"ל, המסדר על שם זאב ז'בוטינסקי, מכון ז'בוטינסקי בישראל, הועדה להעלאת עצמות ז'בוטינסקי, קופת חולים לאומית, להבות חביבה, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שגרירות פינלנד בישראל, העמותה לחקר ולהנצחת השואה, בני ברית הרעיון (עברית, יידיש, אנגלית, פולנית)
על הנושאים: מסירת עדות חיה לזר לקרן שפילברג, הזמנה להקרנת הסרט "ארוכה הדרך הביתה", חיפוש חומר בארכיונים פולנים, בחירה בחיה לזר כחברה בועדת ההסברה של המרכז החופשי, פרשת "הזהב היהודי והבנקים השוויצרים", עדות חיה לזר בפני תלמידים וחיילים, בקשה לקבלת ויזה לנסיעה לליטא.