לזר חיה, התכתבות עם אישים באותיות י'-ת'

01.01.1967 - 31.12.2003

סימול התיק : פ 322 - 5

שייך לארכיון: לזר חיה
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: משפחת יוטן, בנימין יפה, רחל כגן (כהן), ס. כובשי, מ. לווינשטיין, בעבא לוונטל, נגה לוי, דב לוין, יצחק מאיר לוין, חיים לזר, חיים ליף, כרמלה לכיש, עוזי לנדאו, משה מוסק, נחום ניר רפאלקס, ליאונה סונינו, רבקה סיביר, חיים פופקא,
לייב פינקלשטיין, סוזן קפס, ל. ראן, זאב שיף, יצחק שפירא (עברית, יידיש, אנגלית, איטלקית, צרפתית)
על הנושאים: הפרטיזן דב קוט, ראיון עם החתומים על מגילת העצמאות לכתיבת מאמר בספר השנה של העיתונאים, איסוף חומר על העיתונות היהודית בוילנה.
בתיק גם: מאמר "תשכח ידי האחת, תשכח עיני האחת אם לא אנקום": פרסום מכתב מאת דב קוט, מאמרו של דב לוין על דב קוט "Dov Boris Kot" (באנגלית)