קניג דוד, התכתבות עם שמואל כץ

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : פ 321 - 2/ 2

שייך לארכיון: קניג דוד
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

בתיק גם: מספר מכתבים משנת 1940, מכתב משנת 1944 ומכתב משנת 1966