קניג דוד, התכתבות עם שמואל כץ

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : פ 321 - 2/ 1

שייך לארכיון: קניג דוד
סוג התאריך: שנה נכונה