קניג דוד, פרטים ביוגרפיים

סימול התיק : פ 321 - 1

שייך לארכיון: קניג דוד