דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-4 מתוך 4 פריטים

ליכטר יהושע, תעודות אישיות מתאריך: 01/01/1901
עד תאריך: 31/12/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 320 - 1
ליכטר יהושע, מכתבים מתאריך: 01/01/1924
עד תאריך: 31/12/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 320 - 2
ליכטר יהושע, גזרי עתונים מתאריך: 01/01/1936
עד תאריך: 31/12/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 320 - 3
ליכטר יהושע, מודעות אבל מתאריך: 01/01/1958
עד תאריך: 31/12/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 320 - 4