קשת בן-ציון, גזרי עתונים על בן-ציון קשת

01.01.1975 - 31.05.1982

סימול התיק : פ 318 - 18

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

הישיבה המאה ושישים ושתיים של הכנסת השמינית, דברי בן-ציון קשת; מאמרים בנושא העליה מברית המועצות, אסירי ציון.