קשת בן-ציון, מאמרים שלו, גזרי עתונים

01.01.1972 - 31.12.1972

סימול התיק : פ 318 - 17

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול של הרשויות
המקומיות בנקיון ובסדר; לזכרו של ראובן ברקת; רכישת קרקעות על ידי הגרמנים
בארץ ישראל.