קשת בן-ציון, ועדת ערעורים ציבורית, פרוטוקולים

01.01.1980 - 31.12.1980

סימול התיק : פ 318 - 14

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים של ועדת ערעורים ציבורית בנושאי דיור.