קשת בן-ציון, המועצה הציבורית לרווחת השוטרים והסוהרים, תקנון, סקירות, מכתבים אינפורמטיביים

01.01.1980 - 31.12.1984

סימול התיק : פ 318 - 11

שייך לארכיון: קשת בן-ציון
סוג התאריך: משוער

תוכן

תקנון, סקירות, מכתבים אינפורמטיביים של המועצה.
נושאים עיקריים: עבודת הרווחה במשטרת ישראל; עבודת הרווחה בשרות בתי הסוהר; עניני תקציב של המועצה; פגישות המועצה עם מפכ"ל המשטרה, עם נציב בתי הסוהר.